Feliks Kobierski

Ekspert Departamentu Bankowości Transakcyjnej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył również studia podyplomowe Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia w handlu zagranicznym i krajowym zdobywał pracując w firmie handlowej z branży instalacyjnej. Od 2001 roku jest związany z sektorem bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kredyt Banku, BNP Paribas oraz BGŻ BNP Paribas. W Banku Gospodarstwa Krajowego, w Departamencie Bankowości Transakcyjnej zajmuje się transakcjami finansowania handlu.

Tytuł prelekcji:
Bezpieczeństwo i finansowanie transakcji handlu zagranicznego