Paweł Jakubik

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Microsoft Polska

Paweł Jakubik w polskim oddziale Microsoft odpowiada za cyfrową transformację w chmurze, za strategiczne projekty Azure i Azure Stack na rynkach w sektorach publicznym i rynku komercyjnym. Wcześniej prowadził Dział Usług i wdrożeń oraz Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych. Społecznie pełni role przewodniczącego Forum Technologii Bankowych przy ZBP.

Tytuł prelekcji:
Cyfrowa transformacja – zniesienie granic.