Robert Koziński

Dyrektor Biura Monitorowania i Finansowania Systemu Gwarancyjno- Poręczeniowego Departamentu Gwarancji i Poręczeń

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Odbył wiele szkoleń dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, sprzedaży usług finansowych, marketingu, finansów i prywatyzacji (w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Japonii). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W latach 1981 – 1986 nauczyciel akademicki na SGPIS, w latach 1986 – 1994 – doradca ekonomiczny, a następnie menedżer i konsultant w firmach consultingowych, specjalizujący się w dziedzinie MŚP. Od 1994 do 2004 roku zatrudniony w Banku Pekao SA na stanowiskach kierowniczych. W Banku Gospodarstwa Krajowego od 2004 roku, obecnie na stanowisku Dyrektora Biura w Departamencie Gwarancji i Poręczeń. W całym okresie pracy w BGK odpowiadał za realizację programów rządowych wspierających MŚP w dostępie do finansowania. Współtwórca i współorganizator systemu gwarancji i poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Tytuł prelekcji:
Gwarancje i pożyczki unijne – instrumenty wsparcia innowacji i rozwoju firm