Wojciech Marcinkiewicz

Dyrektor Biura Regionalnych Programów Operacyjnych Departamentu Instrumentów Finansowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości oraz menadżerskie MBA. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Przed pracą w BGK związany z rynkiem kapitałowym w Polsce od momentu jego powstania tj. od początku lat 90. Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od 2004 roku. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Regionalnych Programów Operacyjnych. Był Kierownikiem kilkudziesięciu projektów z obszaru bankowości inwestycyjnej w tym dotyczących łączenia funduszy poręczeniowych. Odegrał wiodącą rolę w pracach Zespołu ds. utworzenia Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. W inicjatywie JEREMIE od początku jej wdrażania w BGK, tj. od 2009 roku. Odpowiadał za wdrożenie funkcjonowania mechanizmu, procesu sprawowania funkcji Menedżera Funduszy Powierniczych JEREMIE. W perspektywie 2007-2013 pełnił funkcje Kierownika projektu dla trzech Funduszy Powierniczych JEREMIE, tj. Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W obecnej perspektywie unijnej 2014-2020, w której BGK pełni rolę Menadżera Funduszy Funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, nadzoruje sześć województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Tytuł prelekcji:
Gwarancje i pożyczki unijne – instrumenty wsparcia innowacji i rozwoju firm