Janusz Niedźwiecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Z firmą Apator związany jest od 1989 roku, gdzie zaczynał pracę w pionie konstrukcyjnym, następnie pracował w pionie handlowym. W roku 2000 objął funkcję Prezesa Zarządu Apator SA – Dyrektora Generalnego, którą sprawował przez 13 lat. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Apator SA. Sprawuje także funkcję Prezesa Zarządu firmy Termator Sp. z o.o.